Film: Undervisning i innføringstilbud på videregående


Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved HiOA for Språkløyper i 2017
Bleiker videregående skole, Asker
Lengde: 8:15

I denne filmen møter vi innføringsklassen på Bleiker videregående skole i Asker. Klassen er svært heterogen. Elevene snakker mange ulike språk, har varierende skolebakgrunn og oppholdstid i Norge, alt fra noen måneder til flere år. Vi får blant annet se hvordan det arbeides med argumentasjon i norsk og samfunnsfag, og hvordan elevenes forkunnskaper utnyttes som en ressurs i undervisningen. I undervisningsoppleggene legges det vekt på muntlige aktiviteter, både i par, grupper og hel klasse. Lærerne i innføringsklassen har fokus på å anerkjenne elevenes erfaringer og ressurser, og de arbeider for at alle skal føle seg sett og verdsatt.

Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan kan dere trekke inn elevenes forkunnskaper i arbeid med et nytt tema?
  • Hvordan kan dere legge til rette for at nyankomne elever får mulighet til å være muntlig aktive i klassen?

Les mer om arbeid med muntlige ferdigheter.