Film: Foreldresamarbeid i barnehagen

Utdrag fra tre filmer produsert av Snøball Film for NAFO i 2011 og 2012
Lengde: 3.06

Filmen viser eksempler på foreldresamarbeid i tre barnehager. En mamma bidrar med tom emballasje til butikkleken i barnehagen, en annen mamma låner bøker fra barnehagens utlånskrok med bøker på ulike språk, og en pappa deltar i en sangstund med de minste barna i barnehagen. Filmen viser også hvordan familienes flerspråklighet inngår i samarbeidet.

Dialog som inkluderer flerspråklighet

Når foreldre inviteres til deltagelse i barnehagens arbeid, legges grunnlaget for en dialog der både foreldre og de ansatte i barnehagen kan dele sine tanker om barnas trivsel, lek og læring. For mange foreldre som har et annet morsmål enn norsk vil det å være en flerspråklig familie være et viktig tema.

Informasjonshefte på flere språk

Barn i flerspråklige familer (morsmal.no) er et informasjonshefte som kan være et godt utgangspunkt for samtaler med foreldre om det å være en flerspråklig familie.