Film: Foreldresamarbeid i barnehagen


Utdrag fra tre filmer produsert av Snøball Film i 2011 og 2012
Lundedalen barnehage, Skien
Belset barnehage, Bærum
Sofies Hage barnehage, Oslo
Lengde: 3.06

I Rammeplan for barnehagen står det: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (…) Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene.»

Samarbeidet kan ta ulike former. Her er en liten film om foreldresamarbeid, som gir oss et glimt inn i tre barnehager:
Lundedalen barnehage i Skien, Belset barnehage i Bærum og Sofies Hage barnehage i Oslo. Filmen viser hvordan en mamma bidrar med tom emballasje til butikkleken i barnehagen, en annen mamma låner bøker fra barnehagens utlånskrok med bøker på ulike språk, og en pappa deltar i en sangstund med de minste barna i barnehagen. Filmen viser også hvordan familienes flerspråklighet inngår i samarbeidet.

Dialog som inkluderer flerspråklighet
Når foreldre inviteres til deltagelse i barnehagens arbeid, legges grunnlaget for en dialog der både foreldre og de ansatte i barnehagen kan dele sine tanker om barnas trivsel, lek og læring. For mange foreldre som har et annet morsmål enn norsk vil det å være en flerspråklig familie være et viktig tema.

Informasjonshefte
Her er et informasjonshefte som kan være et godt utgangspunkt for samtaler med foreldre om det å være en flerspråklig familie.