Hva betyr ditt morsmål for deg?

NAFO har stilt åtte personer spørsmålet «hva betyr ditt morsmål for deg?». I filmen hører vi hva åtte mennesker forbinder med sitt morsmål. Filmen viser hvordan de beskriver at morsmålet er knyttet til identitet, kultur, samhold og barndom – på godt og vondt. Filmen kan brukes for å reflektere rundt språklig mangfold.

Filmen kan passe som utgangspunkt for samtale om språklig mangfold i klassen eller lærer-/barnehagekollegiet. Vi anbefaler å se filmen med undertekst. Underteksten finnes på flere språk. 

Refleksjonsspørsmål

  • Hvilket språk anser du for å være ditt morsmål?
  • Hva betyr ditt morsmål for deg?
  • Hvordan kan din arbeidsplass jobbe med å anerkjenne og synliggjøre flere språk?
  • Et sitat fra filmen: «Barna kommer til å miste identiteten sin etter hvert. Når de blir store, kommer de til å lete: «hvem er jeg?»». Diskuter påstanden.
  • Et sitat fra filmen: «Jeg kan være den personen jeg er når jeg snakker morsmålet mitt». Diskuter påstanden.

Les mer

Språklig og kulturelt mangfold i skole og barnehage

Språkarbeid i barnehagen

Morsmålsdagen (morsmål.no)