Film: Nordlig regnbue

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Sjefsgården voksenopplæring, Levanger
Lengde: 7.30

Elevene ved Sjefsgården voksenopplæring får regelmessig sjansen til å være skribenter i lokalavisa. Nordlig Regnbue er en tosiders mini-avis som siden desember 2000 har vært en fast del av lørdagsutgaven. Elevtekstene som trykkes er skrevet i norsktimene på voksenopplæringa.

Filmen viser hele prosessen fra idémyldring til ferdige avissider. Elevene velger selv hva de har lyst til å skrive om. De har mye på hjertet og vil gjerne formidle sin kultur, sine opplevelser, tanker og ønsker.

Underveis i skriveprosessen veileder læreren i tillegg til at elevene også hjelper hverandre med innspill og kommentarer. Førsteutkastene av tekstene går deretter videre til retting. Skoleledelsen har organisert det slik at noen av lærerne har retting og redigering av avistekster som en del av sine arbeidsoppgaver.

Redaksjonen for Nordlig regnbue består av redaktør Varazdat Grigoryan, tidligere elever og noen lærere ved Sjefsgården voksenopplæring. Redaksjonen tar alle avgjørelser om innhold og utforming. Levangeravisa står kun for det tekniske.

Deltakerne opplever at de blir synliggjort gjennom sine avistekster, at naboer plutselig oppdager at de har en nabo fra Afghanistan og at kontakt skapes mellom folk i nærområdet. I 2005 fikk redaktøren for Nordlig Regnbue lokalavisprisen i Trøndelag og avisa ble hedret med disse ordene:

«I løpet av fem år har 400 forfattere fra mer enn 50 forskjellige land vært bidragsytere. Nordlig Regnbue er integrering i praksis. Måten de bidrar til å skape gjensidig forståelse er forbilledlig. Vi vet at folk i Levanger leser disse sidene med stor interesse. At de bidrar til å bygge ned murer mellom de innfødte og de som av mange grunner har blitt bosatt i byen. Dette er et eksempel til etterfølgelse. Mange lokalaviser bør ha både muligheter og ressurser til å gjøre det samme.»

Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan kan et slikt praktisk prosjekt bidra til integrering?
  • Hvordan kan voksenopplæringa bidra til bedre kontakt mellom elevene og lokalsamfunnet?
  • I hvilke medier kan elevene på voksenopplæringa i kommunen din slippe til med sine tekster?
  • Hva skal til for at et slikt skriveprosjekt kan gjennomføres på deres voksenopplæringssenter?