Film: Norsk som andrespråk i naturfag

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Fjell skole, Drammen
Lengde: 10.52

I denne filmen får vi se eksempel på hvordan tospråklig fagopplæring kan gjennomføres.

Vi får se to undervisningsøkter som henger tematisk sammen. I den ene økten får en gruppe minoritetsspråklige elever fra forskjellige grupper på sjette trinn opplæring i grunnleggende norsk og deretter følger en økt med naturfag.

Læreren i naturfag har også ansvar for grunnleggende norsk og samarbeider med tospråklig, tyrkisktalende lærer om sentrale ord knyttet til fagteksten i naturfag. Faglæreren lager en skisse til tema og ord som hun vil gjennomgå i grunnleggende norsk, som den tospråklige læreren vurderer og bruker som utgangspunkt for gjennomgang i fagopplæringen på tyrkisk.

Noen ganger har den tospråklige læreren mulighet til å delta i øktene med grunnleggende norsk og naturfag. Da kan han forklare sentrale ord på tyrkisk når det er behov for det. Det er et mål at elevene skal ta i bruk sin totale språkkompetanse i naturfag. Elevene oppmuntres til å snakke, lese og skrive både på norsk og tyrkisk.

Temaet for naturfagøkten er skog og skogbunnen. Elevene skal blant annet lære fagord som stilk, stamme, pinne, kvist og grein. Dette er ord en tar for gitt at majoritetsspråklige elever behersker. En gjennomgang av ordene med forklaring på morsmålet bidrar til at de flerspråklige elevene bedre kan få tak i betydningen av og forskjellen på fagordene. Både ordet grein og kvist på norsk dekkes for eksempel av ordet dal på tyrkisk, så her er det behov for ytterligere forklaring.

Læreren har tatt med seg greiner og mose inn i klasserommet. Elevene får undersøke, samtale om og beskrive arbeidet sitt. Dette gjør det lettere for dem å lære fagordene. For å konkretisere og visualisere lærestoffet, bruker lærerne også videosnutter og bilder fra Internett. Blant annet ber den tospråklige læreren eleven finne likheter og forskjeller mellom en liten orm de har tatt bilde av ute og et bilde hentet fra Interneett av en slange. Elevene bruker bildefortelling (Photostory) for å dokumentere arbeidet de har gjort.

Spørsmål til diskusjon

  • Hva kan gjøre en fagtekst i naturfag vanskelig å forstå for elever som har norsk som andrespråk?
  • Hvilke fordeler har lærersamarbeidet og vekten på at elevene skal bruke sin totale språkkompetanse, når det gjelder elevenes forståelse av fagteksten?

Ressurser

Skiller en mellom ordene kvist og grein på tyrkisk?
(Hint – gå inn på LEXIN og finn ordboka for tyrkisk og norsk. Du kan få enda mer hjelp ved å gå inn på oversettelse fra tyrkisk til svensk gjennom den svenske utgaven av LEXIN og oversette fra tyrkisk til svensk.)