Film: Norskundervisning i videregående skole

Produsert av Snøball film for NAFO i 2015
Lærer: Elin Thoresen
Malakoff videregående skole, Moss.
Lengde: 9:41

Filmen viser hvordan man kan legge til rette for undervisning av elever med kort botid i det ordinære norskfaget. I dette undervisningsopplegget skal elevene tolke og sammenligne to tekster. Læreren legger opp til varierte muntlige aktiviteter slik at alle elever kommer til orde. De arbeider i par, grupper og hel klasse. Gjennom grundig muntlig forarbeid får elevene aktivert forkunnskapene og utvidet begrepene sine før de selv skal skrive en tekst. Underveis i filmen kommenterer førsteamanuensis i norsk som andrespråk, Else Ryen, hvorfor undervisning som knytter muntlighet, lesing og skriving sammen egner seg spesielt godt for elever med kort botid i Norge. Selv om filmen viser et eksempel fra norskundervisningen, er prinsippene om muntlighet, lesing og skriving overførbare til alle fag.

Spørsmål til diskusjon:

  • Hvordan kan jeg legge til rette for varierte muntlige aktiviteter i mitt fag?
  • Hvordan kan jeg knytte muntlighet, lesing og skriving sammen i mitt fag?