Film: Overgang fra barnehage til skole

Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved HiOA for Språkløyper i 2017
Hagaløkka skole, Asker
Lengde: 6:22

Om filmen

Undervisninginspektør Heidi Holter på Hagaløkka skole i Asker forteller om gode tiltak i forbindelse med overgangen mellom barnehage og skole. Tiltakene bidrar til en trygg og god overgang for alle barn og deres foreldre, og de er spesielt viktige for familier som er nye i Norge eller i skolekretsen.

Overgangslærer

Det er ansatt en overgangslærer som jobber både i barnehagen og på skolen, to dager på hvert sted. Barna blir godt kjent med læreren før skolestart, og læreren kjenner til hvordan barna har vært involvert i lek og aktiviteter i barnehagen.

Språkverksted

Skolen har sammen med barnehagen funnet fram til noen sentrale ord og begreper som benyttes mye i forbindelse med opplæringen i første klasse. Skolestarterne blir kjent med dette vokabularet på ulike måter i barnehagen og får mulighet til bedre å forstå sammenhenger i skolefagene.

Skoleklubb

Hagaløkka skole inviterer alle skolestartere med foreldre til klubb en kveld i måneden det siste halvåret før oppstart. Klubben er ment som en møteplass der foreldre og elever kan bli kjent med skoleaktige aktiviteter. SFO er en viktig og naturlig del av skoleklubben. SFO er gjerne barnas første møte med skolen. Noen av aktivitetene er lagt opp for barn og foreldre sammen, og noen av aktivitetene er for foreldre og barn hver for seg. Blant annet får foreldre veiledning om hvordan de kan hjelpe barna med skolearbeidet hjemme.

Spørsmål til diskusjon

  • Hva kan deres skole gjøre for å gi barn og deres foreldre en god start på skolen?
  • Hva kan være spesielt viktig for barn og foreldre med kort botid i Norge?

Les mer

Skoleklubben – et kinderegg (utdanningsnytt.no)