Film: Samarbeid mellom barnehage og bibliotek


Produsert av Snøball Film for NAFO i 2011
Belset barnehage, Bærum
Lengde: 7 min

 
Bærum kommune deltok i prosjektet Språkløftet som ble avsluttet i 2011. Sentrale mål i Språkløftet var å bedre språkutvikling og sosial kompetanse hos barn i barnehage og skole. Barn som utpekte seg for oppfølging, ble fulgt i fire år, to år i barnehage og to år i skole. I hele perioden ble det satt fokus på språk, og det ble prøvd ut ulike metoder for språkstimulering i både barnehage og skole. Tiltakene ble valgt ut på bakgrunn av teoretisk forståelse for hva som fremmer bedre språkutvikling og sosial kompetanse.

Belset barnehage i Bærum valgte å legge vekt på barnelitteratur i sitt arbeid med språk. Barnehagen har et godt samarbeid med det lokale biblioteket. Dit drar barna jevnlig sammen med en pedagog. På biblioteket snakker de om bøker og låner med seg bøker tilbake til barnehagen. De låner bøker både på norsk og på barnas morsmål. I barnehagen kan foreldrene og barn også låne med seg disse bøkene hjem.

I barnehagen har de største barna på hver avdeling faste lesestunder med pedagog Anne-Lise Schie. Hun bruker tid på å aktivere barnas førforståelse før hun går i gang med å lese for dem. I tillegg benytter hun konkreter for å visualisere innholdet i boka, slik at det blir enklere for barna å forstå det de møter i teksten. Tilbake på avdelingene får barna mulighet til å snakke om boka de har lest, og kanskje også fortelle om boka på sitt morsmål.

I filmen møter vi en mor som uttrykker glede og begeistring over at barnehagen legger til rette for at de kan låne med seg bøker hjem. Det forplikter, sier hun. «Det er nesten obligatorisk. Når vi låner bøker, må vi lese for dem».

 
Lesetips: