Film: Satsing på leseutvikling

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Bjørndal skole, Oslo
Lengde: 9.38

«For å bli en god leser, må man lese mye. For å lese mye må man være glad i å lese og motivert for å lese», sier bibliotekar Jorun Gulbrandsen i denne filmen fra Bjørndal skole. Gulbrandsen er tilsatt i en egen prosjektstilling for å sette i gang tiltak som gir økt fokus på lesing. Hovedoppgaven hennes er å utvikle biblioteket til å bli et ressurssenter for lesing.

I filmen får vi se hvordan bibliotekaren kan bidra til at elevene opplever leselyst. Leselyst og motivasjon har blant annet med forståelse å gjøre. Når elevene møter for mange ord som er ukjente, vil motivasjonen for å lese lett bli borte.En viktig del av arbeidet til bibliotekaren, blir da å hjelpe elevene med å finne bøker som passer den enkelte elevs nivå og interesser.

I likhet med andre skoler i Oslo bruker Bjørndal skole kartlegggingsverktøyet LUS. I tillegg har lærerne ved skolen også tatt i bruk veiledet lesning som metode. Filmen viser eksempel på hvordan denne metoden kan benyttes for å øke leseforståelsen.

På Bjørndal skole er det mange elever som snakker både to og tre språk. Bibliotekaren har derfor sørget for at biblioteket både kan låne ut flere tospråklige bøker og bøker skrevet på andre språk enn norsk. Biblioteket har også bøker om land som elevene har et forhold til.

Elevene blir oppfordret om å låne med seg bøker slik at noen hjemme kan lese sammen med dem. Det er spesielt motiverende å lese om landet de selv eller noen i familien kommer fra. Dersom biblioteket ikke har bøker om akkurat det landet elevene ønsker å lese om, går det an å lage slike bøker selv. Dette får vi også se eksempel på i filmen.

Spørsmål til diskusjon

  • På hvilken måte kan lærere hjelpe elever som ikke har norsk som sitt morsmål til å få økt sin motivasjon for å lese?
  • Hva er gode metoder for å gjøre minoritetsspråklige elever til å bli gode lesere?
  • Hvordan kan biblioteket ved din skole imøtekomme alle elevers interesser?

Ressurser