Film: Flerspråklig arbeid: Skal vi leke butikk?


Produsert av Snøball Film for NAFO i 2012
Lundedalen Barnehage, Skien
Lengde: 8 min

 
Filmen viser arbeid med et prosjekt om tospråklig assistanse i barnehagen. Prosjektet ble initiert av Kunnskapsdepartementet og er et ledd i å følge opp NOU:7 2010 Mangfold og mestring. I meldingen foreslås det flere tiltak for å styrke språkutviklingen, herunder morsmålet, til flerspråklige barn i barnehagen. Prosjektets målsetning er å vise hvordan tospråklig assistanse kan bidra til å styrke flerspråklige barns norskspråklige ferdigheter i barnehagen, og styrke barnehagens språkmiljø.

I filmen får vi se hvordan barnehagen benytter rollelek som innfallsvinkel til å styrke barnas morsmål. Barnehagen har lagt opp til lek i butikk og tar utgangspunkt i barnas egne erfaringer i leken. Foreldrene kjenner godt til opplegget, de har vært med å lage plakater til butikken og bidrar også med varer og utstyr barna tar med seg hjemmefra.

Før leken kommer i gang ser vi en samling med tospråklig assistent og barn med dari som morsmål. Der snakker de om hva de har lyst til å leke med i butikken og lager handlelister sammen med den tospråklige assistenten. I leken benytter barna både morsmål og norsk og får støtte fra voksne på flere språk.

Når leken er ferdig, sitter barn og voksne sammen og spiser og snakker om det de har opplevd. Her er fellesspråket norsk, men barna er også ivrig på å formidle til hverandre om hva ting i butikken heter på sine morsmål.
 
Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan kan flerspråklig ansatte bidra til å støtte barnas morsmål i rollelek?
  • Hvordan kan flerspråklig ansatte bidra til å skape en forståelse i forkant av aktiviteter?
  • Hvordan kan flerspråklig ansatte og øvrig personale samarbeide om språkmiljøet i barnehagen og det enkelte barnets språklige utvikling?