Kveldskoret i Levanger

Teksten har blitt til i samarbeid med korets ledere Janniken Sandnesmo og Liv Kolstad.

I Levanger kommer sangglede til uttrykk i atskillige kor. Et skiller seg litt fra de andre. Det er Kveldskoret med deltakere fra mange ulike verdenshjørner. Sammen leder lærerne Liv Kolstad og Janniken Sandnesmo koret gjennom forskjellige aktiviteter. Koret har sitt utspring i voksenopplæringa, men i tillegg til deltakere herfra har også andre kormedlemmer kommet til, både innvandrere og Levangerfødte.

Foto av Kveldskoret med trommer.
Kveldskoret, foto: Kjell Heggelund.

Merittliste 

På merittlista står blant annet deltakelse i Norske talenter. Se Kveldskoret får gullknappen i Norske talenter. En av dommerne uttalte etter å ha hørt det sjelfulle uttrykket at de burde heller hete «livets kor» , og takket koret for deres viktige bidrag til samfunnet. «Toner fra vidde og vide verden» var et møte mellom samisk joik og musikk kormedlemmene brakte med seg fra sine hjemland. De har også hatt andre mindre prosjekter og opptredener.

Suksesskriterier 

Et av suksesskriteriene til koret er nettverket de har dannet rundt seg. For at det skal være kjekt å synge i koret, og sikre at mange kormedlemmer fortsetter, også når de er ferdige ved voksenopplæringa, har de knyttet til seg et stødig band. Bandet er ikke med på alle øvelser, men stiller på ulike opptredener og konserter. En pianist er med på hver øvelse, hun er for tiden student ved Universitetet i Nord og hennes masterarbeid omhandler korvirksomheten. Gjennom samarbeidet med universitetet har koret også fått en ordning hvor praksisstudenter har en praksisperiode i koret. Kulturelt og sosialt samarbeid med det lokale kulturlivet har resultert i gode vennskap og relasjoner.

Hyppige kontakt med kormedlemmer

Mange av korets medlemmer er deltakere ved voksenopplæringen og har daglig kontakt med Liv og Janniken. Dette sikrer en bedre informasjons- og kommunikasjonsflyt med medlemmene, og det er enkelt å gi en ekstra påminning så datoer ikke glipper.

Arbeidsgruppe

En arbeidsgruppe bestående av kormedlemmer sørger for å løse ulike oppgaver knyttet til korvirksomheten.

Heldige bieffekter av korsang

Koret som oppstod ut fra en sangglede og et ønske om å synge mer blant deltaker og lærere i voksenopplæringen har en rekke heldige bieffekter, som språklæring, trygghet, familiefølelse og mange gode kaffepauser med rom for gode samtaler. Det kan se ut for at det gode fellesskapet i koret sammen med nettverket rundt gir et godt grunnlag for integrering i lokalsamfunnet, noe som må kunne sies å være en svært positiv effekt.

Det ligger mye arbeid bak koret, men Liv og Janniken opplever at innsatsen er verdt det. Koret gir enormt tilbake og de to lærerne anbefaler varmt andre voksenopplæringer å starte kor.

Hele kveldskoret, foto.
Hele gjengen samlet. Foto: Kjell Heggelund