Tips til arbeid med ordbøker

Foto: Viacheslav Iakobchuk / Shutterstock

Ordbøker er et viktig hjelpemiddel når man skal forstå, lære og nyansere språk, men å bruke ordbøker er noe som må læres. Elever og deltakere har behov for veiledning for å kunne bruke ordbøker på en effektiv måte og for å kunne nyttiggjøre seg av informasjonen som finnes der.  

Finn fram til riktig informasjon

Undersøkelser viser at brukere ofte bare leser den første linjen i et ordboksoppslag. Da kan man lett gå glipp av viktig informasjon og gå ut fra feil ordbetydning. Elevene/deltakerne må få trening i å finne frem til og vurdere om de har funnet det riktige oppslaget.  

Punkter til arbeidet

  • Ordets grunnform: Hvilken form bør ordet ha når man slår opp i ordboka? 
  • Homonymer: Ord kan ha lik form, men ulik betydning. Elevene kan trene på å finne riktig oppslag med homonymer som helt (som substantiv eller adverb), tre (tallet tre, materialet eller det som vokser i skogen) og så videre. Da får de trening i å se på definisjon, brukseksempler og ordklasse i ordboken. 
  • Flerordsuttrykk som partikkelverb (som å gå gjennom, komme an på) og faste uttrykk (ugler i mosen, krype til korset). Det er vanskelig å hente ut betydningen fra enkeltord i disse uttrykkene, og de kan ikke oversettes bokstavelig. Det kan være nyttig å sammenligne slike flerordsuttrykk på tvers av språk.  
  • Bruksmarkører: De fleste ordbøker inneholder bruksmarkører som gir informasjon dersom ordet ikke brukes i alle situasjoner. Ved å slå opp for eksempel sinnsyk kan man se at det kan regnes som nedsettende.  
  • Bøyningsformer: En del ordbøker gir informasjon om hvordan ord kan bøyes, men det er ofte fremstilt på en abstrakt måte, så elevene/deltakerne kan ha behov for øvelse i hvordan de kan bruke denne informasjonen.  

Lag egne ordbøker

Elevene kan sette opp sine egne ordboksoppslag på norsk og andre språk de kan. Da kan de for eksempel øve på å sette opp ordets grunnform i oppslaget, lage definisjoner og brukseksempler og illustrere oppslaget. Det kan skape en større bevissthet rundt funksjonen til og utformingen av ordbøker. Her er et enkelt eksempel fra Kleppe friluftsbarnehage. Fra det danske prosjektet Tegn på sprog kan man finne eksempel på arbeid med synonymer og antonymer på flere språk (se side 14).

Kombiner oppslagsord og definisjon

Læreren kan kopier og klippe opp oppslagsord og definisjon og la elevene/deltakerne komme frem til riktig kombinasjon. Det kan føre til en bevissthet om behovet for å lese definisjonen nøye. Elevene/deltakerne kan også konkurrere i grupper om å være raskest i å finne fram til riktige kombinasjoner. Man kan gjerne inkludere noen homonymer i denne øvelsen.

Veiledningsfilmer på sju språk 

NAFO har laget veiledningsfilmer som viser bruk av LEXIN-ordbøkene på norsk, arabisk, dari, engelsk, somali, tigrinja og russisk. Veiledningsfilmene kan være en fin introduksjon til arbeid med ordbøker, og de kan også deles med foresatte som kan ha nytte av digitale ordbøker når de hjelper barna med skolearbeid. Gå til filmene (YouTube).

Ordbøker på nett

Gå til LEXIN-ordbøkene med bokmål/nynorsk og 18 andre språk.

Gå til bildeordboka Bildetema med 40 ulike språk.