Opptak av webinar: «Sjangerpedagogikk og andrespråkselever»

Se opptak av Hanne Haugli forelesning om sjangerpedagogikk og språklig oppmerksom undervisning i alle fag.