Covid-19 og smittevern på flere språk

Her finner du plakater, informasjonsskriv og filmer som kan brukes til å snakke med foreldre, barn og elever/deltakere om korona.