Bruk av LEXIN under eksamen

Finn informasjon om korleis LEXIN-ordbøkene kan gjerast tilgjengelege under eksamen.