10 millioner til arbeid for ukrainske flyktninger

Regjeringen vil bevilge 10 millioner til NAFO øremerket arbeid for ukrainske flykninger. Midlene skal brukes til å styrke og tilpasse eksisterende tilbud til ukrainske barn, unge og voksne.