Tospråklig fagopplæring i engelsk på begynnernivå

Har du deltakere med behov for opplæring i engelsk på begynnernivå? Søk om å delta i Fleksibel opplæring!