Trafikktryggleik på fleire språk

Trygg Trafikk har utvikla tospråklege læringsressursar om trafikktryggleik på sju språk. Innhaldet er basert på Trygg Trafikk si grunnbok i trafikkopplæring for 1.- 4. trinn.

Engelsk som tredjespråk

I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?