Har du tospråklige elever? Nå er tiden inne for å søke om å bli med i Fleksibel opplæring. Neste skoleår gis også undervisning på 10. trinnsnivå.