Andrespråkslæring og dysleksi

Hvordan hjelpe elever med dysleksi i språkundervisningen? Lancaster University har laget et nettkurs for lærere som gir en innføring i teori og praksis knyttet til dysleksi og utfordringer med å lære andrespråk eller fremmedspråk.

Engelsk som tredjespråk

I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?