Språkdagkonferanse 2021 – Hvordan styrke språklæring gjennom god vurderingspraksis?

Fremmedspråkssenteret inviterer til digital Språkdagkonferanse i forbindelse med den europeiske språkdagen. Tema: Hvordan styrke språklæring gjennom god vurderingspraksis? – Enhancing Language Learning through Good Assessment Practices Webinaret retter seg mot …