Dialogenes vilkår i den flerkulturelle barnehagen

Hva styrker, og hva hindrer minoritetsspråklige barns deltakelse i dialog i barnehagen? Katrine Giæver har undersøkt dette i sin doktorgradsavhandling.