Les høyt for barna på flere språk!

Kan du flere enn ett språk? Da er du en ressurs i barnehagen! Lag en flerspråklig lesestund for barna!

Nasjonal bibliotekdag

1. september er det Nasjonal bibliotekdag, og vi feirer den viktige jobben bibliotekene gjør for mangfold og inkludering. Vi har samlet idéer til hvordan dagen kan markeres i barnehagen, skolen og voksenopplæringen.