Kan du flere enn ett språk? Da er du en ressurs i barnehagen! Lag en flerspråklig lesestund for barna!

1. september er det Nasjonal bibliotekdag, og vi feirer den viktige jobben bibliotekene gjør for mangfold og inkludering. Vi har samlet idéer til hvordan dagen kan markeres i barnehagen, skolen og voksenopplæringen.