Tospråklig opplæring på nett blir permanent

NAFOs pilotprosjekt Fleksibel opplæring har blitt evaluert, og resultatene er så overbevisende at ordningen blir permanent fra høsten 2020.