Særskild språkopplæring i ny opplæringslov

Regjeringa har lagt fram forslag til ny opplæringslov. Lova skal etter planen gjelde frå august 2024. Her er punkta som gjeld særskild språkopplæring.