Ny opplæringslov styrker elevers og voksnes rettigheter

Ny opplæringslov trer i kraft 1.8.2024, og nå er også forskriften klar. Retten til særskilt språkopplæring videreføres, og rettighetene til elever i grunnopplæringen og til voksne styrkes på flere områder.