Veiledningsfilmer om LEXIN-ordbøkene

På oppdrag fra FUG har vi laget filmer på sju språk som viser hvordan LEXIN-ordbøkene kan brukes.