NAFOs aktivitetar hausten 2019

NAFO planlegg fleire samlingar og fagdagar denne hausten. Her finn du informasjon om nokre av aktivitetane.