Samling i NAFOs skoleeiernettverk 2024

Meld deg på NAFOs skoleeiernettverk i Bergen 25. og 26. april. Målgruppen er ansatte i kommunal eller fylkeskommunal administrasjon som ansvarlige for opplæring av flerspråklige elever. Påmeldingsfrist 12. april.

Tospråklig fagopplæring i koronatider

Skolene åpner igjen og mange har spørsmål om hvordan den tospråklige fagopplæringen kan organiseres. Hvordan kan man ivareta smittevernregler for lærere som vanligvis jobber på flere skoler?