Samling i NAFOs skoleeiernettverk 2024

25. og 26. april blir det samling for NAFOs skoleeiernettverk i Bergen. Målgruppen er ansatte i kommunal eller fylkeskommunal administrasjon som ansvarlige for opplæring av flerspråklige elever. Hold av datoene!