Ny studie av språkferdigheter blant flerspråklige barn og unge

I May-Britt Monsruds ferske avhandling er det foretatt omfattende kartlegging av språkferdigheter på norsk og seks ulike førstespråk hos elever mellom 6-13 år.