Webinar: Språktesting og konsekvenser for voksne med kort eller ingen formell skolebakgrunn

Er du interessert i konsekvensene av språktesting for voksne? Det nordiske Alfarådet inviterer til webinar 21. mai.