Nye tilbud i Fleksibel opplæring 

Vi utvider tilbudet med digital tospråklig opplæring med støtte på ukrainsk. Søknadsfrist 10. januar. Det er også mulig å søke på restplasser i fag med støtte på arabisk, tigrinja og somali. NAFO inviterer til digitalt informasjonsmøte 4. januar.