Betydningen av en god lærer-elev-relasjon

En ny gjennomgang av forskning viser at et godt forhold til læreren i videregående skole kan beskytte mot frafall og påvirke elevenes fremtidige psykiske helse.