Hjemmeskole med innføringsklassen

Hvordan kan man legge opp nettundervisning for nyankomne elever? Vi har fått tips fra innføringsklassen i Bærum kommune.