Studium knytt til mangfald i barnehage og skule

Her finn du oversikt over studietilbod knytt til norsk som andrespråk, fleirspråklegheit og mangfald i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom!