Voksenopplæring på Skolekassa

Nå kan du velge voksenopplæring som nivå på Skolekassa og finne fram til egnede ressurser i opplæring av voksne deltakere.

Foto av tre deltakere i voksenopplæring sitter foran en pc. Skolekassalogo under.
Voksenopplæringen har eget nivå på Skolekassa.no. Foto: Adobe Stock/Mangostar/NAFO

Voksenopplæringen har nå fått et eget nivå på Skolekassa. Der finner man lenker til ressurser som egner seg for voksne deltakere, delt inn i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk.

Lenkeportal på sju språk

Kjenner du og dine elever eller deltakere allerede til Skolekassa? Skolekassa er en lenkeportal for nyankomne elever. Her finner du lenker til nettressurser som er egnet for nyankomne minoritetsspråklige elever eller elever som trenger mer norskopplæring. Meningen er at elevene skal kunne bruke Skolekassa på egen hånd og finne fram til egnede ressurser og nettsteder. Derfor har Skolekassa menysystem og beskrivelse av ressursene på sju språk.

Opprinnelse

Skolekassa ble opprettet i 2016. Da antallet flyktninger som kom til Norge økte, oppstod behovet for tilgjengelige opplæringsressurser som passet for målgruppa. Skolekassa ble laget som en støtte i opplæringstilbudet og ble utviklet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med NAFO og OsloMet (den gang Høgskolen i Oslo og Akershus).

Gi oss innspill

Vi fortsetter å videreutvikle Skolekassa og jobber stadig med å finne ressurser. Dersom du vet om gode ressurser du tenker burde vært på Skolekassa, enten på voksenopplæringsnivået eller andre nivåer, er vi glade for innspill. Ta kontakt med oss: kontakt@skolekassa.no