Laster Arrangementer

Fagdager for skoleledere om mottak og opplæring av nyankomne elever 

11. mai 2023 kl. 08:00 12. mai 2023 kl. 17:00

Foto av en gruppe figurer, formet som mennesker, som forflytter seg på et kart. Kartet er over Europa og gruppa er på vei mot Norge.
Foto: Adobe Stock/ NAFO

Trenger din skole en innføring i hvordan dere skal ta imot elever om er nye i Norge?  

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) inviterer til fagdager på OsloMet – Storbyuniversitetet den 11. og 12. mai. Temaet for dagene er mottak av nyankomne elever.

Målgruppe

Skoleledere i grunnskolen og i videregående opplæring som nylig har mottatt eller skal motta nyankomne elever.

Aktuelle temaer

På fagdagene vil det bli gitt grunnleggende informasjon om emner som  

  • aktuelt lovverk og læreplaner 
  • særskilt språkopplæring
  • organisering av opplæringen
  • kartlegging og pedagogisk tilrettlegging
  • traumer

Samlingen avsluttes med en spørretime der deltakerne kan stille oppklarende spørsmål. 

Sett av dagene!

Endelig program vil foreligge i løpet av mars, men sett av dagene allerede nå. Det koster ikke noe å delta på fagdagene, men deltakerne må dekke utgifter til reise og opphold.

Det blir ikke gjort opptak. 

Detaljer

Start:
11. mai 2023 kl. 08:00
Slutt:
12. mai 2023 kl. 17:00
Pris:
Gratis

Arrangør

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (OsloMet)