Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Fagdager for skoleledere om mottak og opplæring av nyankomne elever 

11. mai 2023 kl. 10:00 12. mai 2023 kl. 15:30

Foto av en gruppe figurer, formet som mennesker, som forflytter seg på et kart. Kartet er over Europa og gruppa er på vei mot Norge.
Foto: Adobe Stock/ NAFO
Foto: Adobe Stock/ NAFO

Trenger din skole en innføring i hvordan dere skal ta imot elever som er nye i Norge?  

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) inviterer til fagdager på OsloMet – Storbyuniversitetet den 11. og 12. mai. Temaet for dagene er mottak av nyankomne elever.


Påmeldingsfristen har gått ut.

Målgruppe

Skoleledere i grunnskolen og i videregående opplæring som nylig har mottatt eller skal motta nyankomne elever.

Aktuelle temaer

På fagdagene vil det bli gitt grunnleggende informasjon om emner som  

  • aktuelt lovverk og læreplaner 
  • særskilt språkopplæring
  • organisering av opplæringen
  • kartlegging og pedagogisk tilrettelegging
  • traumer

Samlingen avsluttes med en spørretime der deltakerne kan stille oppklarende spørsmål. 

Program

Se oppdatert program for fagdagene (med forbehold om endringer). Programmet blir oppdatert når påmeldingen er avsluttet. Det blir ikke gjort opptak. 

Betaling

Det koster ikke noe å delta på fagdagene, men deltakerne må dekke utgifter til reise og opphold. Ved manglende oppmøte eller ikke registrert avmelding vil oppgitt fakturadresse blir fakturert 500 NOK for å dekke utgifter til bevertning.

Detaljer

Start:
11. mai 2023 kl. 10:00
Slutt:
12. mai 2023 kl. 15:30
Pris:
Gratis

Arrangør

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (OsloMet)