Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Felles norsk-svensk nettverksmøte for tospråklig fagopplæring/ studiehandledning for nyankomne elever fra Ukraina

9. juni 2022 kl. 12:00 10. juni 2022 kl. 13:00

Foto av et ukrainsk flagg som vaier i vinden.
Foto: Adobe Stock/ Arkadiusz
Foto: Adobe Stock/ Arkadiusz

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) i samarbeid med Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering ved Uppsala Universitet (FBA) inviterer til felles norsk/svensk samling om tospråklig fagopplæring/studiehandledning for nyankomne elever fra Ukraina. 

Målgruppe

Nettverksmøtet er for lærere som jobber med tospråklig fagopplæring i Norge og studiehandledning i Sverige for nyankomne elever fra Ukraina.

Konferansespråk: Norsk, svensk og ukrainsk 

Bakgrunnen for nettverksmøte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering ved Uppsala Universitet (FBA) samarbeider om utvikling av nettverk og kompetanse innen tospråklig fagopplæring i Norge og studiehandledning i Sverige. FBA og NAFO har fått midler gjennom Nordplus til et toårig prosjekt (08.21–08.23) som inkluderer en kunnskapsoversikt, behovskartlegging, nettverksbygging og webinarrekke.

Denne samlingen er en start på denne nettverksbyggingen. Etter hvert vil nettverket utvides og åpnes for tospråklige lærere i alle språk, men denne gangen er det opplæring av nyankomne elever fra Ukraina som er i fokus.

Programmet på nettverksmøtet inkluderer både korte forelesninger, eksempler på praksis og diskusjon om sentrale spørsmål rundt tospråklig fagopplæring. Målet med møtet er å danne et faglig nettverk der vi kan diskutere aktuelle problemstillinger og få en dypere forståelse for feltet tospråklig fagopplæring.

Som arbeidsgiver er dette en mulighet for at dine arbeidstakere får kompetanseheving på feltet!

Påmelding og utgifter

Frist for å melde seg på er 25.mai.

Utgifter til flyreise, hotell, frokost og lunsj x 2 blir dekket (middag må du betale selv).

Påmelding fra Norge

Påmelding fra Sverige

Ta kontakt med malu@oslomet.no for spørsmål!

Program på norsk

Torsdag 09.juni kl. 12-18

Sted: OsloMet, Pilestredet 48, Evas Balkes hus: S642

12-13          Lunsj

13-13.30     Velkommen og informasjon om nettverkets formål

13.30-14     Studiehandlednings syfte och plats inom skolan/målet for og rammer rundt den tospråklige fagopplæringen           

14-15 Diskusjon i grupper: 

Hva kjennetegner god studiehandledning og tospråklig fagopplæring?

Hva kjennetegner god studiehandledning og tospråklig fagopplæring i ulike emner?

I hvilke fag tror dere nyankomne elever fra Ukraina har størst behov for tospråklig fagopplæring i/ studiehandledning i?

15-15.15     Pause

15.15-15.30 Felles oppsummering av gruppediskusjon. 

15.30-16     Ukrainske læremidler: Hva finnes og hvordan kan det brukes?

16-16.45     Diskusjon i grupper:

Vet dere om andre læremidler enn det som er presentert her? Hvordan kan vi best ta i bruk læremidler på Ukrainsk? Hva er behovet for å utvikle tospråklige ressurser? Hvordan kan vi i denne gruppa bistå med det?

16.45-17     Pause

17-17.45     Kort intro og erfaringsdeling: Eksempler på godt samarbeid mellom skolen, elevene og hjemmet. 

Diskusjon: Hvordan kan vi til et best mulig samarbeid mellom skolen, elevene og hjemmet? Hvilke gode erfaringer kan dere dele med hverandre? 

17.45 Oppsummering av dagen

 Fredag 10.juni kl. 09-14

Sted: OsloMet, Pilestredet 48, Eva Balkes hus: S642

09-10.00     Eksempel på planlegging og gjennomføring av studiehandledning og tospråklig fagopplæring (et eksempel fra Sverige og et eksempel fra Norge). 

10-10.45     Diskusjon i grupper: 

Hvilke erfaringer har du som du kan dele med andre om planlegging og gjennomføring av studiehandledning og tospråklig fagopplæring som har vært vellykket?

10.45-11     Pause

11-12.00     Modell for studiehandledning

12-12.15     Diskusjon:

Hvordan kan vi som jobber med studiehandledning og tospråklig fagopplæring hjelpe til med denne modellen? Hvordan kan vi best mulig samarbeide med andre lærere?

12.15-13.00 Informasjon og diskusjon om nettverket videre

13.00          Lunsj

Program på svensk

orsdag 09 juni kl 12-18 

Plats: OsloMet, Pilestredet 48, Eva Balkes hus: S642 

Konferensspråk: norska, svenska och ukrainska 

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 13.30 Välkommen och information om nätverkets syfte 

13.30 – 14:00 Syfte och plats för studiehandledning inom skolan / mål för och ram kring tvåspråkig utbildning 

14:00 – 15:00 Diskussion i grupp: 

Vad kännetecknar god studiehandledning och tvåspråkig yrkesutbildning? 

Vad kännetecknar god studiehandledning och tvåspråkig yrkesutbildning i olika ämnen? 

I vilka ämnen tror du att nyanlända elever från Ukraina har störst behov av tvåspråkig yrkesutbildning i/studievägledning inom? 

15:00 – 15.15 Paus 

15.15 – 15.30 Gemensam sammanfattning av gruppdiskussion. 

15.30 – 16:00 Ukrainska läromedel: Vad finns tillgängligt och hur kan det användas? 

16:00 – 16.45 Diskussion i grupp: 

Känner du till andra läromedel än de som presenteras här? Hur kan vi bäst använda läromedel på ukrainska? Vad är behovet av att utveckla tvåspråkiga resurser? Hur kan vi i den här gruppen hjälpa till med det? 

16:45 – 17:00 Paus 

17:00 –17.45 Kort intro? Utbyte av erfarenheter: Exempel på gott samarbete mellan skolan, eleverna och hemmet. 

Diskussion: Hur kan vi skapa bästa möjliga samverkan mellan skolan, eleverna och hemmet? Vilka bra erfarenheter kan ni dela med varandra? 

17:45 Sammanfattning av dagen 

Fredagen den 10 juni kl 09:00 – 14:00 

Plats: OsloMet, Pilestredet 48, Eva Balkes hus: S642 

09:00 – 10.00 Exempel på planering och genomförande av studiehandledning och tvåspråkig utbildning (ett exempel från Sverige och ett exempel från Norge). 

10:00 – 10.45 Diskussion i grupp: 

Vilka erfarenheter har du som du kan dela med andra om att planera och genomföra studiehandledning och tvåspråkig utbildning som varit framgångsrika? 

10:45 – 11:00 Paus 

11:00 – 12:00 Modell för studiehandledning 

12:00 – 12.15 Samtal: 

Hur kan vi som arbetar med studievägledning och tvåspråkig utbildning hjälpa till med denna modell? Hur kan vi bäst samarbeta med andra lärare? 

12.15 – 13.00 Mer information och diskussion om nätverket 

13.00 Lunch  

Detaljer

Start:
9. juni 2022 kl. 12:00
Slutt:
10. juni 2022 kl. 13:00