Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Flerkulturelt bibliotekmøte

31. mai 2022 kl. 09:30 15:30

Foto: Pixel-Shot / Adobe Stock
Foto: Pixel-Shot / Adobe Stock

Nasjonalbiblioteket inviterer til Flerkulturelt bibliotekmøte 31. mai 2022 kl. 09:30-15:30: Innenfor/Utenfor

Kulturinstitusjoner der minoriteter er ansatt eller tilknyttet har oftere mangfoldige program eller innhold som er relevant for minoritetsgrupper. Dette er et viktig funn i Kulturrådets spørreundersøkelse om mangfoldet i norsk kultur.

På denne konferansen belyses betydningen av mangfold i alle ledd av kulturell virksomhet, mekanismer for utstøtning, metoder for inkludering, betydningen av mangfoldige nettverk, og å bruke lokale ressurser.

Program

09.30: Mangfold i kultursektoren, resultater fra Kulturrådets spørreundersøkelse om mangfold i norske kulturinstitusjoner.Kristin Danielsen, Direktør Kulturrådet.

09.50: Askerbibliotekenes innsats for å fremme mangfold. Siri Tidemann Naalsund, Biblioteksjef Askerbibliotekene

10.10: Hvordan lager man et relevant bibliotek program som treffer bredt? Hvem ansetter man til å gjøre jobben?

Selma Benmalek er programansvarlig på Deichman Holmlia i Oslo, og har erfaring med programmering fra ulike Deichman bibliotek siden 2016. Hun skal fortelle om programprofilen og rekrutteringsstrategien på Deichman Holmlia.

10.30: Pause

10.45: Lill Salole om boken sin «Identitet og tilhørighet» Boken utforsker grunnleggende sider ved det å vokse opp med krysskulturelle erfaringer. Den beskriver noen eksistensielle utfordringer knyttet til en oppvekst med flere kulturer og den unike kompetansen som følger med en slik bakgrunn.

11.10: Innenfor/Utenfor en panelsamtale om mekanismer for utstøting og hva som skaper tilhørighet.

Panelsamtale ledet av Michelle A. Tisdel, forskningsbibliotekar Nasjonalbiblioteket.

Deltagere i panelet: Lill Salole, forfatter. «Identitet og tilhørighet» Forfatter Marek Zagrobelny. «Lov og rettferdighet! – slik lærte jeg å elske det autoritære» Forfatter Bruno Jovanovic. «Etter hvert vil øynene venne seg til mørket»

12.00: Lunsj

12.45: «Med flere språk i biblioteket» v/Elise Wagner Finnanger og Lene Østli ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Bli kjent med NAFO og få tips om hvordan flerspråklige nettressurser er aktuelle for mangfoldsarbeidet i biblioteket.

Lene Østli jobber som seniorrådgiver på NAFO. Lene har erfaring med mangfoldsarbeid i grunnskolen, og leder arbeidet med nettsiden morsmal.no.Elise Wagner Finnanger jobber som rådgiver på NAFO og er barnehagelærer med fordypning i flerkulturell forståelse. Elise jobber med nettsiden morsmal.no og den flerspråklige interaktive bildeordboken Bildetema.

13.10: Opplesing fra «Lukta av svart» på arabisk og norsk ved forfatter Ali Hayder og Hanna Bovim Bugge, Leser Søker Bok.Om livet i Mosul under IS, og om å leve videre med minnene.

13.20: Leser søker bok: Krysspunkt-prosjektet «Krysspunkt – der dikt bygger broer»

«Krysspunkt» er et lese- og dialogprosjekt med utgangspunkt i parallellspråklige diktsamling for elever på videregående skole. I prosjektet bruker man dikt som springbrett til refleksjon og diskusjon.

Presentasjon og diskusjon med rådgiver Leser Søker Bok Hanna Bovim Bugge, prosjektmedarbeider Hayder Jumaah og student Francesca Savalli.

13:50: Verdensbiblioteket

Verdensbiblioteket er en digital bibliotektjeneste som inneholder e-bøker og lydbøker på flere språk. Verdensbiblioteket er en komplementerende ressurs til øvrige bibliotektjenester og er derfor et viktig verktøy i å styrke leseforståelse og kontakt med sin egen kultur.

Thomas Aune Olsen er prosjektleder av Verdensbiblioteket. Han er norsk, men bor i Sverige og har sitt kontor i Malmø.

14.05: Pause

14.20: Mangfold i barnebøker – hva er status og hvor går vi?

En panelsamtale ledet av Ayse Koca, prosjektleder Barnebokinstituttet

Informasjon om paneldeltakere kommer

15.00: Grundlæggelsen af Det Nordiske Biblioteksnetværk

Børnebibliotekar Charlotte Brandt-Møller og bibliotekskonsulent Ahmad Joumaa vil på vegne af ”Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbejde” (BITA) fremlægge visionen og strategien bag videreførelsen af Det Nordiske Biblioteksnetværk. De vil ligeledes komme ind på hvordan et fælles nordisk samarbejde kan styrke den daglige og lokale indsats i forhold til betjening af etniske minoriteter ude på bibliotekerne i Norden.

15.10: Diversity work within the library – Becoming a professional killjoy and the importance of networks as systems of care.

One of the risks in practicing being a feminist killjoy in our organizations is: simply by naming the problem, you risk becoming the problem. So how do we navigate that risk in our diversity work? What is the power of network and employee resource groups? How can we become professional killjoys?

Amalie Ørum Hansen is chief consultant at Gentofte Central Library where she primarily works with DEI initiatives on both a regional and national basis and founder of the National Rainbow Network for Library Employees and a union network for LGBTQ+members.

15.30: Slutt

Detaljer

Dato:
31. mai 2022
Tid
09:30 – 15:30
Mer informasjon og påmelding:
https://dfb.nb.no/aktuelt/flerkulturelt-bibliotekmote-31-mai-2022

Arrangør

Det flerspråklige bibliotek, Nasjonalbiblioteket