Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.

Oppstart av nettverk for PPT i videregående opplæring

25. oktober 2021 26. oktober 2021

fire ungdommer sett bakfra når de går ute
Foto: Drobot Dean / AdobeStock

Digital fagsamling for PP-rådgivere i vgo

NAFO arrangerer en digital fagsamling for PP-rådgivere i videregående opplæring 25. og 26. oktober.

Tema: Ulike tilnærminger til rådgivningsarbeid i flerspråklige og flerkulturelle kontekster.

Nytt nettverk for fylkeskommunale PP-tjenester

Fagsamlingen arrangeres i forbindelse med at NAFO starter opp et faglig nettverk, hvor alle fylkeskommunale PP-tjenester er invitert til å være representert.

Fokuset i nettverket vil være rådgivningsarbeid i flerkulturelle og flerspråklige kontekster. Nettverket skal ligge nært opptil PP-tjenestens praktiske hverdag, og være en plattform for faglige utvekslinger, erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  Gjennom muligheten til å bli kjent og knytte kontakter, håper vi at nettverket vil bidra til et utvidet samarbeid mellom PP-tjenestene.

Er du interessert?

Informasjon om nettverket og påmelding til fagsamlingen er sendt ut til PP-ledere i fylkeskommunene. For mer informasjon, ta kontakt med din nærmeste leder, eller send e-post til Helene Fulland.

Detaljer

Start:
25. oktober 2021
Slutt:
26. oktober 2021

Sted

Digitalt

Arrangør

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (OsloMet)