Laster Arrangementer

Samling for NAFOs skoleeiernettverk

4. mai 2023 kl. 10:00 5. mai 2023 kl. 15:00

Foto av rådhuset i Oslo
Foto: Travellaggio / Adobe Stock

Samling for NAFOs skoleeiernettverk for kommuner og fylkeskommuner

Den 4. og 5. mai blir det samling i skoleeiernettverkene for kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med Utdanningsetaten, Oslo kommune. Den første dagen er nettverkene sammen, på dag to møter de hver for seg. 

På samlingen vil Oslo kommune blant annet snakke om hvordan de støtter skolene i arbeidet med opplæringen av elever med minoritetsbakgrunn/flerspråklige elever. Andre temaer som vil bli tatt opp, er arbeidet med ny opplæringslov og spørsmål knyttet til opplæring av nyankomne, og NAFO vil informere om sitt arbeid og nyutviklede ressurser til bruk i skolen.

Fullstendig program og praktisk informasjon rundt arrangementet vil foreligge i løpet av mars, men vi håper at mange vil sette av dagene allerede nå.

Mågruppe: ansatte i kommunal eller fylkeskommunal administrasjon, ev. de som er delegert ansvaret for opplæring av flerspråklige elever i sin kommune

Sted: Oslo

Detaljer

Start:
4. mai 2023 kl. 10:00
Slutt:
5. mai 2023 kl. 15:00