Laster Arrangementer
 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Samling i NAFOs skoleeiernettverk

4. mai 2023 kl. 10:00 5. mai 2023 kl. 15:00

Foto av rådhuset i Oslo
Foto: Travellaggio / Adobe Stock
Foto: Travellaggio / Adobe Stock

Den 4. og 5. mai blir det samling i skoleeiernettverkene for kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med Utdanningsetaten, Oslo kommune. Den første dagen er nettverkene sammen, på dag to møter de hver for seg. 

Målgruppe

Ansatte i kommunal eller fylkeskommunal administrasjon, eventuelt de som er delegert ansvaret for opplæring av flerspråklige elever i sin kommune.

Praktisk informasjon og påmelding

Arrangementet er gratis, og det blir servert lunsj begge dager. De som ønsker å delta på felles middag 4. mai kl. 19.00 på OsloMet må melde seg på og betale kr. 500,- . NAFO sender faktura. Reise og overnatting bestilles og dekkes av den enkelte deltaker/organisasjon.

Påmeldingsfrist er 27. april

Det vil ikke bli tatt opptak av fagsamlingen.

Program

Program (pdf)

Torsdag 4. mai kl. 10 – 17

Sted: OsloMet, Pilestredet 48. Eva Balkes hus, S141, Gerd Wangs auditorium

 • Velkommen til Oslo og NAFOs skoleeiernettverk!
 • Opplæring av nyankomne elever i Osloskolen v/ Språksenteret, Utdanningsetaten Oslo kommune
 • Kunnskapsdepartementet orienterer om aktuelle saker
 • Norskinnlæring, faglig utvikling og nye venner – er det mulig på samme tid? Delrapport fra prosjektet Forskning på opplæringstilbudet til nyankomne elever v/Berit Lødding, Forsker 1 ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Nytt fra NAFO

Middag i festsalen på OsloMet (krever påmelding)

Fredag 5. mai kl. 9 – 15.00

Program for kommunenettverket

Sted: OsloMet, Pilestredet 46. Clara Holsts hus, PA318

 • «Fra forskrift til fremdrift», DEKOMP innsatsen Språkutviklende undervisning i alle fag – et andrespråksperspektiv. Samarbeid mellom Mortensrud skole, OsloMet/NAFO og Utdanningsetaten Oslo kommune
 • Udirs kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk i Oslo kommune
 • Arbeid med ny opplæringslov v/Arbeidsutvalget for det kommunale skoleeiernettverket

Program for fylkesnettverket

Sted: Hellerud videregående skole, Wilhelm Stenersens Vei 6, 0671 Oslo

 • Orientering om Oslo kommunes tilbud for flerspråklige elever i videregåendealder v/ Utdanningsetaten
 • Hellerud videregående skole orienterer bl.a. om laget rundt eleven og arbeidet for å få elever til å fullføre og bestå
 • Erfaringsutveksling og diskusjon om aktuelle saker

Detaljer

Start:
4. mai 2023 kl. 10:00
Slutt:
5. mai 2023 kl. 15:00

Arrangør

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (OsloMet)