Benjaminprisen til Kuben videregående skole!

Kuben Videregående skole tildeles årets Benjaminpris. Skolen utmerker seg med å arbeide mot rasisme og diskriminering på en helhetlig og systematisk måte.

Årets Benjaminpris tildeles Kuben Videregående skole i Oslo for sitt helhetlige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering.

Helhetlig tankegang

I juryens begrunnelse for tildelingen av prisen kan vi lese at Kuben videregående skole evner å se enkelttiltak på ulike plan i sammenheng. Juryen trekker fram skolens helhetlige tenkning i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Arbeidet er godt forankret i handlingsplaner, pedagogisk plattform og andre styringsdokumenter skolen har. Kuben videregående skoles arbeid favner bredt, fra store satsninger og tiltak innen inkluderingsarbeid til mindre handlinger som gjennomføres i hverdagen. Skoleåret 2017/2018 jobbet samtlige klasser på skolen med fordypningsprosjekter om utenforskap og ekstremisme.

Vi er såå stolte ove å motta Benjaminprisen 2018. Det er en flott anerkjennelse til Kubens langsiktige innsats for å skape et varmt, trygt og inkluderende skole- og læringsmiljø, fritt for rasisme, diskriminering og utenforskap.

Fra «Rektor Kubens» Facebook

Elevinvolvering

Elevene på Kuben videregående skole får støtte til å bli aktive aktører i et demokratisk samfunn, og elevinvolvering vektlegges. Skolens verdigrunnlag, som gjelder både elever og ansatte, er utviklet og implementert av elevrådet ved skolen. Den aktive involveringen skaper tilknytning og tilhørighet blant elevene. Skolen er en stor og mangfoldig skole, hvor elever med ulike bakgrunner og erfaringer samles hver eneste dag. Juryen trekker frem at skolen har skapt en identitets- og fellesskapsfølelse, og at de evner å ta vare på enkeltpersonene i en kompleks skolehverdag.

Om Benjaminprisen

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel. Les mer om Benjaminprisen.

NAFO gratulerer

NAFO gratulerer både elever, lærere og ledelse ved Kuben videregående skole! Vi håper prisen vil inspirere andre skoler rundt om i landet til å arbeide aktivt mot rasisme og diskriminering!

Les juryens begrunnelse for tildelingen av Benjaminprisen 2018.