Inkludering som valgfag?

Ved Østerås skole benyttes valgfaget innsats for andre for å skape møteplasser for ungdom i innføringstilbud og ordinære klasser. Dette var starten for foreningen Ung Inkludering som tilbyr veiledning til skoler som vil jobbe med inkludering i praksis.

Ung inkludering – et valgfag

Det gis undervisning i femten forskjellige valgfag ved ungdomsskolene rundt omkring i landet, og det varierer hvilke valgfag som tilbys ved de forskjellige skolene. Hva med å sette inkludering på dagsorden gjennom valgfag? Det vil passe fint inn i regjeringens integreringsstrategi: Integrering gjennom kunnskap. Et av målene i strategien er at innvandrere skal oppleve økt tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet. Dette skal skje blant annet ved å legge til rette for felles møteplasser.

Møteplasser for nyankomne ungdommer

Elever ved Østerås skole i Bærum har siden høsten 2015 kunnet ta valgfaget innsats for andre. Helt fra starten hadde elevene selv et ønske om å skape møteplasser der de kunne være sammen med nyankomne elever i kommunen. De tok kontakt med innføringsklassen på ungdomstrinnet som ligger i den andre enden av bygda. Avstanden var ingen hindring, og elevene ved de to skolene møttes annenhver uke i vårsemesteret, til felles glede.

Preget av gjensidighet

Lektor Merete Lien Utaker er initiativtakeren ved Østerås skole. Hun synes navnet på valgfaget, innsats for andre, kan være litt misvisende. Hun ønsker derfor å benytte internasjonalt samarbeid eller demokrati i praksis i stedet. Det elevene og lærerne erfarer, er at de lærer av hverandre. Valgfaget er ikke begrenset til å være noe de gjør for andre, det er preget av gjensidighet. Ungdommene blir kjent med hverandre, og til tross for eventuelle ulikheter anerkjenner de det hver enkelt bringer med seg.

Valgfaget er blitt til foreningen Ung Inkludering

Med de gode erfaringene fra valgfaget i bagasjen har Utaker og hennes samarbeidspartner Abdulqader Karimi videreutviklet prosjektet og opprettet foreningen Ung Inkludering. Sammen med 20 tidligere valgfagselever tilbyr de veiledning og oppfølging til andre skoler. Ved hjelp av Ung Inkludering klarer Bærum dermed å skape møteplasser slik at flere opplever tilhørighet og muligheter for å delta i samfunnslivet. Bærum kommune ble tildelt IMDIs bosettings- og integreringspris for 2018, og ordføreren benyttet anledningen til å nevne valgfagssamarbeid i skolen som en viktig inkluderingsarena i sin takketale.

Les mer