Valgfag

Valgfagene på ungdomstrinnet skal være praktisk innrettet og føre til motivasjon og læring. De skal være tverrfaglige og ha innholdsmomenter fra minst to fag. Valgfagene innbyr til internasjonalisering av undervisningen og anerkjenning og synliggjøring av skolens og samfunnets flerkulturelle ressurser. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har hatt ansvar for å utarbeide læringsressurser til valgfagene Innsats for andre og Reiseliv, men har også utarbeidet læringsressurser til flere av valgfagene. På disse sidene kan du finne tips til arbeidet med valgfagene i det flerkulturelle og flerspråklige klasserommet.
Les mer om valgfagene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

Innsats for andre

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord