Reiseliv

Valgfaget Reiseliv skal gi elevene innsikt i lokale og regionale reiselivstjenester og -muligheter. Valgfagselevene vil få mulighet til å kartlegge ferie- og fritidstilbud i nærområdene, utforske andre attraktive tilbud for fastboende og tilreisende gjester, forstå hvordan reiseliv skaper arbeidsplasser, og reflektere over turismens påvirkning på miljø og natur. Valgfaget skal bidra til å styrke elevenes tilhørighet til og respekt for lokal kultur og natur gjennom samhandling med lokale reiselivsaktører og med tilreisende gjester. Valgfaget vil også bidra til elevenes forståelse av verdien et bærekraftig reiseliv har for lokalsamfunnet (fra Læreplan i valgfaget reiseliv, Utdanningsdirektoratet).

Læreplan i valgfaget reiseliv (udir.no).

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utforske lokalt eller regionalt reiseliv og gjere greie for tilbod til ulike målgrupper
  • undersøkje og formidle moglegheiter og særtrekk ved lokal eller regional kultur og natur som kan vere attraktive i eit reiselivsperspektiv
  • planleggje, marknadsføre og utføre lokale eller regionale reiselivstenester, og formidle eige arbeid med reiselivstenester
  • vurdere korleis turisme kan påverke natur og miljø og finne døme på slik påverknad lokalt og globalt

Undervisningsopplegg

Friluftsliv i nærområdet

Elevene samarbeider med turlag eller frivillige organisasjoner i nærmiljøet og lager en brosjyre med friluftslivstilbud for alle.

Norge som reisemål for ungdommer

Elevene presenterer Norge som reisemål for to ulike målgrupper: ungdommer på utveksling i Norge og ungdommer som er flyktninger.

Utforsk reisemål gjennom skrift, lyd og bilder

Elevene skal utforske og presentere reisemål gjennom bruk av ulike medier.