Friluftsliv i nærområdet

Undervisningsopplegg til valgfaget Reiseliv

Innholdet i opplegget

I dette undervisningsopplegget samarbeider elevene med turlag eller frivillige organisasjoner i nærmiljøet for å kartlegge turmuligheter i nærområdet. Opplegget innebærer kartlegging av hva som finnes, planlegging av en brosjyre som kan synliggjøre mulighetene, og distribusjon av brosjyren. Brosjyren skal nå ut til så mange som mulig, derfor er det viktig å kartlegge og aktivt benytte det språklige og kulturelle mangfoldet lokalsamfunnet har å by på. Man kan bruke bilder med inkluderende budskap og lage tekst på flere språk som er tilgjengelig i elevgruppa. Det å utforske lokale turmuligheter skal vekke interessen hos både lokale og nyankomne familier, uansett norskspråklige ferdigheter!

Tidsramme

Over 2 eller flere måneder.

Målet med undervisningsopplegget

I dette undervisningsopplegget blir elevene oppfordret til å utforske og formidle tilbud og muligheter som finnes i lokal natur og friluftsområde, og øver på planlegging og markedsføring av friluftslivsaktiviteter. Opplegget forutsetter blant annet samarbeid med lokale aktører innen friluftsliv. Dette undervisningsopplegget fører også til sosial verdiskaping og inkludering ved at alle familiene i området blir sett og kommunisert til, og språkene og kulturene deres blir ivaretatt.

Undervisningsopplegget steg for steg

Forarbeid

Elevene finner ut hvilke organisasjoner eller lag som finnes i nærområdet med
interesse for friluftsliv. De kontakter dem og hører om det er mulighet for et
møte.

Planlegging av tiltak

Ved positivt svar fra en organisasjon kan elevene gå i gang med å lage en framdriftsplan, utforme spørsmål til intervju og avtale dato for å besøke organisasjonen. Hovedintensjonen vil være å skape et grunnlag for samarbeid om en brosjyre. Noen av spørsmålene kan knyttes til:

  • hva organisasjonen står for
  • hva de satser på
  • hvem som er målgruppen
  • hvordan de når ut til ulike grupper i nærområdet, for eksempel nyankomne familier med lite norskferdigheter, osv.

Gjennomføring av tiltak

Elevene bør bygge videre på sitt første møte med organisasjonen og utforme en skisse for hvordan brosjyren kommer til å se ut. Altså hvilke deler den vil bestå av, hvilke friluftsaktiviteter som blir belyst i den, hvilke tilgjengelige språk som kan brukes i den, hvor det lønner seg best å ta bilder og lignende. Etter å ha samarbeidet om rammene for prosjektet, kan elevene ta bilder, skrive overskrifter på de språkene de kan (både fremmedspråk og morsmål), og lage selve brosjyren.

Vurdering

Brosjyren presenteres for organisasjonen elevene har samarbeidet med, og distribueres på relevante steder, f.eks. på skolen, biblioteket, togstasjonen, helsestasjonen, på oppslagstavler og i nærbutikker. Elevene dokumenterer arbeidet i refleksjonsnotater og muntlig presentasjon.