Valgfag på ungdomstrinnet

Valgfagene på ungdomstrinnet skal være praktisk innrettet og føre til motivasjon og læring. Noen av valgfagene innbyr spesielt til anerkjenning og synliggjøring av skolens og samfunnets flerkulturelle ressurser. NAFO har laget undervisningsopplegg til valgfagene Innsats for andre og Reiseliv.  

Andre valgfag med ressurser fra nasjonale sentre

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen


Mer om alle valgfagene, støttemateriell og veiledninger på udir.no