Valgfag

Valgfagene på ungdomstrinnet skal være praktisk innrettet og føre til motivasjon og læring. Noen av valgfagene innbyr spesielt til anerkjenning og synliggjøring av skolens og samfunnets flerkulturelle ressurser. Det er laget ressurser til alle valgfagene. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har hatt ansvar for å utarbeide læringsressurser til valgfagene Innsats for andre og Reiseliv, men har også laget ressurser til faget Internasjonalt samarbeid.  

Andre valgfag med ressurser fra nasjonale sentre

Lesesenteret

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skrivesenteret


Mer om alle valgfagene, støttemateriell og veiledninger på udir.no