Innsats for andre

Valgfaget innsats for andre tar sikte på å gi elevene en innføring i frivillig og holdningsskapende arbeid. Elevene skal blant annet kartlegge behov i lokalsamfunnet og planlegge og gjennomføre praktiske tiltak. Å gjøre en innsats for andre kan åpne opp for kulturmøter og positiv relasjonsbygging i et flerkulturelt samfunn. For eksempel kan man organisere aktiviteter for unge asylsøkere på asylmottak, arrangere fotballkamper, kinokvelder eller bokkaféer, være besøksvenn for eldre mennesker eller klippe gresset til naboen.

Læreplan i valgfaget innsats for andre (gjelder fra 1.8.20)

Undervisningsopplegg

NB! Oppleggene er laget etter kompetansemålene i den gamle læreplanen.

Inkludering av nyankomne ungdomsskoleelever i den norske skolen

Her kan du laste ned syv undervisningsopplegg med forslag til hvordan nyankomne elever og elever i valgfaget Innsats for andre kan samarbeide på viktige områder i skolen. De syv oppleggene har felles innledningstekst og kompetansemål. Sentrale temaer i oppleggene er inkludering og arbeid med muntlige og skriftlige ferdigheter.

Midttimeaktiviteter i et mangfoldsperspektiv

I dette undervisningsopplegget skal elevene kartlegge behov og planlegge og lede praktiske aktiviteter ved egen skole. Formålet er å ivareta interessene til ulike elevgrupper ved skolen, skape et godt sosialt miljø og grunnlag for vennskap på tvers.

Et skolebarn leser for barnehagebarn. Fra fimen Lesevenner.

Eventyr og sagn fra mange land på SFO

I dette undervisningsopplegget får elevene mulighet til å gå i Asbjørnsen og Moes fotspor og samle inn, skrive ned og gjenfortelle eventyr og sagn fra forskjellige land. Flerspråklige elever vil i et slikt opplegg være en ressurs både i innsamlingsfasen og formidlingsfasen. De kan intervjue kildene på eget morsmål og ikke minst videreformidle eventyr på et språk som de yngste barna kan kjenne igjen.

I filmen Lesevenner ser du et eksempel på barn fra 4. trinn som leser for barn i barnehage.

Trenger du flere idéer?