Hvordan tilpasse kommunikasjonen til elever som ikke kan så godt norsk?

Tips til elever i valgfaget Innsats for andre

Spør en kompetent lærer

Mange skoler har lærere som jobber spesielt med elever som har norsk som andrespråk. Spør gjerne denne eller disse lærerne om tips til hvordan man kan kommunisere med elever som ikke kan så godt norsk, slik at de får like muligheter til å delta i fellesskapet på skolen som alle andre. Kanskje har skolen også flerspråklige lærere som kan hjelpe til?

Muntlig kommunikasjon er ofte best

Det kan ofte være lettere å lære et nytt språk muntlig enn skriftlig. Når man snakker med andre, ser man ansiktsuttrykk og kroppsspråk som man går glipp av i skriftlig kommunikasjon. Man har for eksempel større mulighet til å oppdage og oppklare eventuelle misforståelser ved for eksempel å peke, bruke ulike tegn og ansiktsmimikk, eller stille oppklaringsspørsmål. Et personlig møte kan i tillegg gjøre at man føler seg mer velkommen og inkludert, noe som i sin tur kan gjøre kommunikasjonen mer avslappet og naturlig.

Bruk visuelle uttrykk

Bruk gjerne bilder, film eller konkrete gjenstander som støtte i kommunikasjonen. Skal man for eksempel presentere ulike aktiviteter for medelever, kan man lage en bildepresentasjon eller ta med seg en kasse med ulike gjenstander som viser ulike aktiviteter (bordtennisracket, et sjakkspill, en høytaler, en bok).

Bruk flere språk

  • Finn ut hvilke språk elevene kan i tillegg til norsk.
  • Er det elever i valgfagsgruppa, eller andre elever dere kjenner som kan noen av disse språkene og kan fungere som tolk eller oversetter?
  • Er det behov og mulighet for å oversette skriftlig materiale til flere språk? For eksempel spørreskjemaer, plakater eller påmeldingsskjemaer? Hvis ikke, kan noen hjelpe til med å oversette muntlig?
  • Bruk flerspråklige ordbøker eller bildeordbøker for å lette kommunikasjonen, for eksempel LEXIN eller Bildetema.