Leksehjelp

Undervisningsopplegg til valgfaget Innsats for andre

Innholdet i opplegget

I dette opplegget skal elevene på 8. og 9. trinn bli kjent med elever på barneskolens 7. trinn og hjelpe dem med lekser. Det vil kunne lette overgangen til ungdomsskolen for enkelte elever å få faddere og leksehjelp så tidlig som i 7. klasse. Leksehjelpen kan foregå i valgfagstimene og i elevenes fritid om ønskelig.

Tidsramme

Over lengre tid, for eksempel ett år.

Målet med undervisningsopplegget

Målet med undervisningsopplegget er at elevene lærer seg hva frivillig arbeid innebærer, og lærer seg å planlegge og gjennomføre praktiske tiltak i form av leksehjelp for elever på lavere trinn.

Undervisningsopplegget steg for steg

Kartlegging av behov

Start gjerne med refleksjon rundt hva frivillig arbeid er, og hvorfor det er viktig å opprette kontakt med elever på barneskolen. Elevene kan gjerne fortelle hverandre hvordan de selv opplevde overgangen til ungdomsskolen.

Kartlegg behov for leksehjelp på barneskolene i nærområdet. Opprett kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, slik at de elevene det gjelder, kan møtes for å bli kjent og gjøre noe sammen.

Lærere og elever på skolene finner ut hvordan leksehjelpen best kan organiseres:

 • Hvor skal det foregå?
 • Hvilke fag er mest etterspurt?
 • Hvem skal hjelpe hvem?

Gjennomføring av tiltak

Elevene møtes jevnlig til leksehjelp. Samtidig møtes valgfagsgruppa til oppsummeringer hvor de diskuterer for eksempel:

 • Hvilke utfordringer oppstår ved leksehjelparbeidet?
 • Hva fungerer godt og mindre godt?
 • Hvilke justeringer kan man gjøre?

Underveis i løpet kan hele leksehjelpgruppa møtes flere ganger i valgfagstimene eller et annet egnet tidsrom og gjøre noe sosialt sammen, for eksempel:

 • utflukt
 • brettspill
 • bordtennis
 • film
 • quiz

Vurdering

Arbeidet med leksehjelpen bør oppsummeres mot slutten av året, og både barneskolelærere og elever bør få si sin mening.

Elevene kan skrive refleksjonsnotat om arbeidet med leksehjelpen.